Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2017/10 sayılı genelge gereğince Polikliniklerde sırası ile


1-Acil Vakalar (ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma vb durumlar ile ivedili tıbbi müdahale yapılması gerektiğini hekim tarafından karar verilen hastalıklar),
2-Engelli hastalar
3-Hamileler
4-Hizmetteki TSK ,J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı rütbeli personeli
5-Harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malül ve gazileri ile aileleri
6-65 Yaş üstü yaşlılar,
7-Yedi (7) yaşından küçük çocuklar,
8-Öncelikli olarakgarnizon dışından sevkle gelenler olmak üzere .hizmetteki TSK , J.G.K.lığı ve S.G.K.lığı personeli ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler
9-Emekli TSK,J.G.K.lığı ve S.G.K.lığı personeli ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler.